Grammaire néerlandaise

IX.Les adverbes pronominaux

 

Les pronoms compléments ne peuvent s'employer avec des prépositions que lorsqu'ils désignent des personnes. Lorsqu'ils désignent des choses, on les remplace par des adverbes pronominaux.

 

Comparez :

a) hij speelt met zijn vriend                          Hij speelt met hem.

b) hij speelt met het wagentje                       Hij speelt ermee.

 

Il y a quatre sortes d'adverbes pronominaux :

 

I. PERSONNELS

Ils remplacent un pronom personnel

 

ER + préposition

 

Het boek ligt onder de tafel             Het boek ligt eronder.

Het pakje viel uit de tas.                  Het pakje viel eruit.

Hij sprong op de tafel.                     Hij sprong erop.

 

Les adverbes pronominaux personnels s'écrivent en un mot. Les éléments de la phrase autres que le sujet et le verbe se placent néanmoins obligatoirement entre ER et la proposition.

 

Ik heb er vaak mee gespeeld.

Ze hebben er een hospitaal van gemaakt.

Hij is er zeer trots op.

 

 II. DEMONSTRATIFS

 

Ils remplacent un pronom démonstratif.

 

HIER

            +  Préposition

DAAR

 

DAAR indique l'éloignement.

HIER indique le rapprochement

 

De glazen staan in deze kast.                          De glazen staan hierin.

 

De glazen staan in die kast.                            De glazen staan daarin.

 

Les adverbes pronominaux démonstratifs peuvent être divisés.

 

Ik dacht daaraan niet             OU      Ik dacht daar niet aan.

Hij was daarover ongerust       OU      Hij was daar ongerust over.

 

III.INTERROGATIFS

Ils remplacent un pronom interrogatif.

 

WAAR + préposition

 

Waarmee speelt hij ?        (met een wagentje.)

 

Comparez :

 

Met wie speelt hij ?        (met Jan)

 

Les adverbes pronominaux interrogatifs peuvent s'écrire en deux mots.

Waaraan denk je ?         OU        Waar denk je aan ?

Waarover spreekt hij ?    OU        Waar spreekt hij over ?

 

 

IV. RELATIFS

Ils remplacent un pronom relatif.

 

WAAR + préposition

 

Dit is het wagentje waarmee hij gespeeld heeft.

De dingen, waarover hij gesproken heeft, interesseren me niet.

Ze haalden hem uit de put waarin hij gevallen was.

 

Les adverbes pronominaux relatifs peuvent s'écrire en deux mots

 

Dit is de bal waarmee hij gespeeld heeft.

dit is de bal waar hij mee gespeeld heeft.

 

ATTENTION

 

Dans la formation des adverbes pronominaux, on remplace les prépositions :

 

a) MET par MEE

Hij heeft ermee gelachen.

 

b) TOT par TOE

c) VAN par AF (= pour indiquer un mouvement vers le bas)

Hij sprong van de tafel.   Hij sprong eraf.

   VAN par VANDAAN (= pour indiquer l'origine)

Waar komt hij vandaan ?    (van Antwerpen) 

d) NAAR par NAARTOE ou HEEN (=pour indiquer un déplacement)