Grammaire néerlandaise

XII. Traduction de "SEULEMENT, NE...QUE"

 

NE... QUE  = notion de quantité

ALLEEN, MAAR, ALLEEN MAAR, SLECHTS  

Hij heeft maar twee boeken.

Ik luister slechts [1] naar muziek

NE... QUE = notion de temps

PAS

Hij komt pas volgende week.

We vertrokken pas om negen uur.

Hij betaalde pas nadat ik een klachtbrief geschreven had.

 

[1] Ne confondez pas avec "slecht" = mauvais !!!!