Grammaire néerlandaise

VIII.Les pronoms relatifs

 

A. PRONOM RELATIF = SUJET ou COD

 On emploie  DIE.

Exception : DAT  = lorsque l'antécédent est un nom neutre ("het-woord") singulier.

 

Ex. De man die spreekt

    De man die je ziet

    De mensen die hier wonen           = QUI/QUE en français

    Het huis dat op de hoek staat

    Het huis dat ik gekocht heb

 

B. PRONOM RELATIF = COMPLEMENT AVEC PREPOSITION

 1° L'antécédent[1] est un nom qui désigne une personne

On emploie la préposition + WIE

Ex. de man voor wie ik werk

    Vrienden met wie ik dikwijls reis

    De jongen aan wie ik het boek gegeven heb

 

2° L'antécédent est un nom qui désigne une chose

On emploie WAAR + préposition (adverbe pronominal relatif)

Ex. De bal waarmee ik speel

    Het boek waaraan ik denk

    De kast waarin het boek ligt

 

= préposition + "lequel, laquelle, lesquels, lesquelles" en français

 

Remarques :

A) Ces mots peuvent se diviser :

       De bal waar ik graag mee speel

       Iets waar ik vaak aan denk

B) dans la langue parle, ces formes peuvent aussi s'employer pour des personnes

       Mensen waar ik vaak mee reis

 

C. WAT = ce que, ce qui

 Ex. Ik weet wat hij wil.

    Hij vraagt wat er gebeurd is.

 

Remarques : On emploie au choix DAT ou WAT après : het enige (= la seule chose), iets, niets, un superlatif, veel, weinig

     Dit is het enige, wat zeker is.

    Dit is het enige, dat zeker is.

    = C'est la seule chose qui soit sûre.

 [1]Le nom ou le pronom représenté par le pronom relatif s'appelle antécédent