Grammaire néerlandaise

III.L'adjectif

A. Accord de l'adjectif attribut

 

 L'adjectif attribut reste toujours invariable.

                   Mijn vader is ziek.

                   Onze kinderen zijn jong.